Whistleblowing

Soupster

WHISTLEBLOWING

Soupster Family – whistleblowing & väärinkäytöksista ilmoittaminen

 

Alta löydät lisätietoja Soupster Familyn käytössä olevasta whistleblowing-kanavasta, jonka kautta sidosryhmiimme kuuluvat voivat tehdä anonyymejä ilmoituksia väärinkäytöksistä tai Soupsterin code of conductin vastaisesta toiminnasta.

Whistleblowing – mitä, miksi & miten?

 

Whistleblowing-kanava on anonyymi ja luottamuksellinen ilmoitusväylä Soupsterin sidosryhmille (esimerkiksi työntekijä, yhteistyökumppani tai asiakas), jotka ovat havainneet mahdollisia väärinkäytöksiä tai arvojen vastaista toimintaa ja haluavat tuoda tämän yritysjohdon tietoon. Jokaisesta ilmoituksesta aloitetaan puolueeton tutkinta ja tapaukset käydään läpi tarkasti. Ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi mahdollista laitonta toimintaa tai tapauksia, jotka rikkovat selkeästi Soupster Familyn code of conductia. Esimerkiksi tavanomaiset reklamaatiot tai asiakaspalaute eivät kuulu whistleblowing-toiminnan vakavien väärinkäytösten piiriin, ne otamme mieluusti vastaan muiden kanavien kautta. Whistleblowing-toiminnassa ilmoittajan anonymiteetin suojelu on ensiarvoisen tärkeää, jotta mahdolliset negatiiviset seuraamukset eivät toimi esteenä ilmoitusten tekemiselle. Soupster Family kannustaa kaikkia sidosryhmiinsä kuuluvia tekemään ilmoituksen matalalla kynnyksellä, jos väärinkäytöksiä tulee ilmi. Tämä auttaa meitä toimimaan vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Arvomme (Fun, Jatkuva kehitys & Välittäminen) ja Soupsterin code of conduct ohjaavat päivittäistä työtä ja työntekijämme ovat sitoutuneet voimassaolevien lakien lisäksi noudattamaan myös niitä.

 

First Whistle

 

Soupsterilla on käytössä First Whistle-palvelu anonymiteetin takaamiseksi. Ulkopuolinen, sertifioitu palvelu takaa sen, että ilmoituksia voi jättää täysin anonyymisti, eikä järjestelmässä ole väärinkäytösten riskin vaaraa. Palveluun on tunnukset ainoastaan muutamalla määrätyllä henkilöllä, jotka käsittelevät jokaisen ilmoituksen protokollan mukaisesti ja viipymättä. Ilmoitukset jätetään anonyymisti, mutta järjestelmässä on myös halutessaan mahdollista jättää yhteystietonsa. Järjestelmä luo ilmoittajalle anonyymin tunnuksen ja avaimen, joiden avulla hän pystyy halutessaan palaamaan ilmoitukseen ja keskustelemaan käsittelijöiden kanssa luottamuksellisesti ja nimettömästi. Salattu alusta ohjaa läpi ilmoitusprosessin. Tärkeää on kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti mitä on tapahtunut, lisätietoja voi myös lisätä liitteiden tai kuvien muodossa.

Whistleblowing-kanavan kautta voi tehdä ilmoituksia kaikista Soupster Family –konserniin kuuluvista yksiköistä ja yhtiöistä.

 

Soupsterin Code of Conduct

 

Kaikki työntekijämme sitoutuvat toimimaan työssään Soupster Familyn code of conductin mukaisesti ja arvoja kunnioittaen.

Soupster code of conduct