Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä


Soupster Family

Konepajankuja 1

00510 Helsinki

Rekisteriasiat

viestinta@soupster.com

Rekisterin nimi

Soupster Familyn asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Seuraavat yksityisyyskäytännöt koskevat sivuston www.soupster.com käytäntöjä. Joissakin tapauksissa meidän on tarpeen pyytää joitakin henkilötietojasi (esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, postiosoite tai puhelinnumero). Näitä edellä mainittuja tietoja tullaan kysymään sinulta yhteydenottolomakkeissamme, kuten rekrytointi- tai tarjouspyyntölomakkeessa.

Tietoja käytetään muun muassa rekrytointiprosessissa, myyntitarjouksen muodostamiseen ja mahdollisesti tilaisuuden suunnittelussa. Annettuja tietoja ei käytetä koskaan suoramarkkinointiin ilman erillistä suostumustasi. Olemme sinuun yhteydessä puhelimitse vain, mikäli meidän on saatava sinut kiireellisesti kiinni.

Tietoja ei koskaan anneta kolmansille osapuolille. Soupster Family huolehtii yksityisyyden suojan periaatteiden ja henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti sekä luottamuksellisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun toteuttamiseen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin sekä analysointiin ja tilastointiin. Suoramarkkinointi vaatii asiakkaan erillisen suostumuksen. Rekisteröidyllä on myös koska tahansa oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Emme kerää sivuillamme vierailevien IP-osoitteista rekisteriä tai tilastoi niitä. Ongelmatapauksissa on kuitenkin mahdollista ottaa selville vierailijan IP-osoite mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan suoraan asiakkailta asiakassuhteen hoitamista varten joko sähköisten internetlomakkeiden, sähköpostin tai esimerkiksi puheluiden kautta.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan ainoastaan asianomaisille henkilöille esimerkiksi tilaisuuden järjestämistä varten. Tällaisia luovutuksia ovat esimerkiksi erikoisruokavaliot sekä allergiatiedot. Luovutukset tapahtuvat pääosin sähköisesti. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Kaikki tietokannat ovat suojattu salasanoilla, palomuureilla sekä muilla teknisillä keinoilla. Manuaaliset lomakkeet säilytetään lukitussa kaapissa ja tuhotaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Soupster Family ei ole vastuussa toisten sivujen yksityisyyskäytännöistä, joille pääsee sivustomme linkkien kautta. Soupster Familyn yksityisyyskäytäntö koskee tiedon keruuta ainoastaan tämän sivuston nimissä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee lähettää allekirjoitettuna alla olevaan osoitteeseen. Mikäli rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä voi rekisteröity esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Mikäli sinulla on muuta kysyttävää yksityisyyskäytännöstämme tai sivuston toiminnasta, laitathan meille sähköpostia osoitteeseen viestinta@soupster.com. Kerromme mielellämme lisää ja tarkennamme tietoja tarvittaessa.

Soupster Family

Konepajankuja 1

00510 Helsinki